(Removed from publishing)

Nuorisotyönohjaaja
Utsjoen seurakunta

Original publication date 5.3.2019

UTSJOEN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA                  

Utsjoen seurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan virka 1.9.2019 alkaen. Työhön kuuluu seurakunnan lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö sekä rippikoulutyö ja siihen liittyvä isostoiminta. Tehtävän tarkoituksena on lasten, varhaisnuorten ja nuorten hengellisen, henkisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen. Utsjoen seurakunnan nuorisotyötä tehdään Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. Odotamme sitoutunutta, luovaa ja innostunutta työotetta.

Tehtävän pääasiallinen sisältö

- Kerhotoiminta

- Leiri- ja retkitoiminta

- Rippikoulutyö ja isostoiminta

- Seurakunnan työ kouluissa

- Etsivä toiminta

- Vapaaehtoisten/ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja työskentelyn valvonta

- Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa

- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa

                     

Kelpoisuusehdot

Piispainkokouksen 13.9.2005 antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 §:n mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai 4 §:n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.

Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Palvelussuhteen ajankohta 1.9.2019 alkaen. Työ edellyttää oman auton käyttöä. Tehtävässä vaaditaan soveltuvuutta monikulttuuriseen työhön. Pohjoissaamen kielen taito katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa. Koeaika 6 kk. Hakuaika päättyy 21.3.2019 klo 15. Virkavalinnasta päättää Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Hakemukset: paivi.aikasalo@evl.fi.

Lisätietoja Päivi Aikasalo, paivi.aikasalo@evl.fi p 0400 392 224.