(Removed from publishing)

Markkinaoikeustuomari
Markkinaoikeus

Original publication date 25.10.2019

Enintään 7 markkinaoikeustuomarin määräaikaista virkasuhdetta

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita. Markkinaoikeus sijaitsee Pasilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Markkinaoikeudessa on haettavana yksi markkinaoikeustuomarin T13 määräaikainen virkasuhde enintään 30.9.2026 saakka, kaksi mahdollisesti avautuvaa markkinaoikeustuomarin T 13 määräaikaista virkasuhdetta enintään 31.12.2020 saakka sekä neljä mahdollisesti avautuvaa markkinaoikeustuomarin T11 määräaikaista virkasuhdetta enintään 31.12.2020 saakka.

Markkinaoikeustuomari osallistuu markkinaoikeudessa käsiteltävien lainkäyttöasioiden käsittelyyn ratkaisukokoonpanon jäsenenä. Valmistelevana jäsenenä markkinaoikeustuomari huolehtii ja vastaa lainkäyttöasian asianmukaisesta käsittelystä ja valmistelusta.

Markkinaoikeustuomarin nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016).

Lisätietoja markkinaoikeudesta osoitteesta www.markkinaoikeus.fi ja paikkoja voit hakea osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 25 849-2019, 25-850-2019, 25-851-2019), missä ilmoitukset on julkaistu kokonaisuudessaan. Hakuaika päättyy 13.11.2019 klo 16.15.