(Removed from publishing)

Luokanopettaja
Espoon kaupunki

Original publication date 8.1.2019

Luokanopettaja

Työavain 3-1808-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Iivisniemen koulu , Arttelikuja 4 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme luokanopettajaa, joka on kehitysmyönteinen ja suhtautuu avoimesti uusiin haasteisiin. Toivomme, että jaat kouluyhteisömme innokkuuden keskinäiseen yhteistyöhön ja uusien pedagogisten ratkaisujen löytämiseen. Iivisniemen koulussa on innostava ja kannustava työyhteisö. Elämässä tarvittavien taitojen lisäksi haluamme tukea oppilaitamme omien luonteenvahvuuksien löytämisessä ja kehittämisessä hyve-etiikan hengessä. Toiminnassamme pidämme tärkeänä yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä, luovuutta ja positiivisuutta. Koulumme sijaitsee viihtyisällä, rauhallisella alueella meren tuntumassa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : - Innostusta oman opetuksen, yhteisopettajuuden sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. - Hyviä ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista. Arvostamme myös kykyä ja halua opettaa mahdollisimman monia oppiaineita.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Vt.rehtori Leena-Kaisa Pesola
043 825 7621