(Removed from publishing)

Luokanopettaja, musiikkiluokalle
Espoon kaupunki

Original publication date 13.2.2019

Luokanopettaja, musiikkiluokalle

Työavain 3-203-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 27.02.2019 kello 15:45
Rastaalan koulu , Kalasääksenkatu 4 02620 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Musiikkiluokanopettajan tehtävä Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään musiikkiin erikoistumista ja monipuolista kokemusta musiikkiluokan opetuksesta. Lisäksi edellytämme näyttöä erilaisten musiikkiproduktioiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kokemusta monitaiteisista produktioista. Tehtävässä vaaditaan esitystekniikan käytön osaamista. Tehtävässä vaaditaan erinomaisia yhteistyötaitoja sekä kollegoiden että koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Arvostamme kokemusta musiikillisen keksimisen ja säveltämisen opettamisesta. Arvostamme kykyä, taitoa ja kokemusta monikulttuuristen ja erityisoppilaiden opetuksesta. Arvostamme kokemusta koulun johtoryhmätyöskentelystä, tiimin vetämisestä sekä osaamista oppilashallintojärjestelmän käytössä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Tarja Kuparinen
050 64079
tarja.kuparinen@espoo.fi

Hanna Vihtonen-Vettenniemi
043 8272702
hanna.vihtonen-vettenniemi@espoo.fi