Luokanopettaja Jousenkaaren kouluun, vuorotteluvapaan sijaisuus
Espoon kaupunki

Original publication date 9.12.2019

Kuvaus tehtävästä: Haemme aktiiviseen ja mukavaan joukkoomme kevään ajaksi kuudennen luokan luokanopettajaa kevätlukukauden 2020 ajaksi. Tuntimäärä 26 vvtk.

Koulun nimi: Jousenkaaren koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Tehtävässä edellytetään monipuolista pedagogista osaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme taitoa opettaa teknistä työtä (kaksi 4. luokan ryhmää) ja ruotsia.

Jousenkaaren koulu sijaitseeTapiolan oppilasalueella. Koulussa on vuosiluokat 1-6 ja oppilaita on noin 350. Lukuvuonna 2019-2020 olemme uusissa, vastavalmistuneissa väistötiloissa Niittykummussa osoitteessa Riihitontuntie 7B, 02200 Espoo.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Apply for this job

Lähetä ilmoitus kaverille

Additional information