(Removed from publishing)

Luokanopettaja, Jokivarren koulu
Vantaan kaupunki

Original publication date 2.1.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Jokivarren koulu

Sorvatie 16, 01480 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen alkaen 01.08.2019

Hei sinä työstään innostunut pedagogi ja kasvattaja!

Haemme joukkoomme kahta luokanopettajaa.

Jokivarren koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella koillisella Vantaalla. Koulussa opiskelee noin 650 oppilasta yhdessä 60 koulun aikuisen kanssa kahdessa rakennuksessa Jokivarren ja Nikinmäen opetuspisteissä. Koulussamme annetaan perusopetusta 1.- 6. vuosiluokille. Annamme laadukasta perusopetusta ja kasvatamme oppilaistamme itsetunnoltaan terveitä, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä sekä opiskeluun ja elämään myönteisesti asennoituvia nuoria. Koulun oppilaat tulevat laajalta rauhalliselta pientaloalueelta. Koulun toimintaa tukee aktiivinen vanhempainyhdistys.

Tutustu kouluumme tästä.

Koulussamme on positiivinen, innostunut työyhteisö ja kotoisa ilmapiiri. Meillä toimii johtoryhmä ja jaetun johtajuuden malli. Kehitämme koulua jatkuvasti, huolehdimme oppilaiden kasvun ja oppimisen tukemisesta joustavin opetusjärjestelyin ja opetushenkilöstön tiimi- ja työparityöskentelyllä.

Työyhteisöömme haetaan kahta luokanopettajaa yleisopetukseen. Virkaan valittavan odotetaan olevan opetuksen ja koulun kehittämisestä innostunut ammattilainen, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivinen ja oppijasta välittävä työote. Työn tukena on tiimiorganisaatio ja kannustava työyhteisö.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kyvykkyyttä opetuksen yhteissuunnitteluun ja -toteutukseen, joustavien opetusjärjestelyiden käyttöön ja yhteisopettajuuteen sekä yhteisöllisyyden toteutukseen uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti.

Luemme eduksi: Valmiuden verkkopedagogiikan hyödyntämiseen sekä taide- ja taitoaineiden (LI, MU, KS, KO) opettamiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan

Yhteystiedot:

Rehtori Sami Suomela

0400297424 / sami.suomela@vantaa.fi

Tavoitettavissa ma-pe 8-16


Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.