(Removed from publishing)

Liikennekeskuspäällikkö
Intelligent Traffic Management Finland Oy

Original publication date 11.2.2019

Intelligent Traffic Management Finland (ITM Finland) on valtio-omisteinen erityistehtäväyhtiö, joka kuuluu Traffic Management Finland Group -liikenteenohjauskonserniin. ITM Finland vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaavien tieliikennekeskusten tehtävänä on seurata liikennettä ja huolehtia liikenteen sujuvuudesta sekä liikenteen ohjaamisesta ja tiedottamisesta. Tieliikennekeskukset sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 65 henkilöä. www.tmfg.fi

Haemme Tampereen tieliikennekeskukseen

LIIKENNEKESKUSPÄÄLLIKKÖÄ

Liikennekeskuspäällikön tehtävässä vastaat Tampereen tieliikennekeskuksen ympärivuorokautisesta toiminnasta ja tarjoat esimiespalveluita vuorotyötä tekeville liikenteenohjauksen ammattilaisille. Pääset myös kehittämään tieliikennekeskuksien toimintaa sekä osallistumaan operatiivisten järjestelmien kehittämiseen yhdessä ITM Finlandin asiantuntijoiden kanssa.

Liikenteenhallinta ja -ohjaus on tiimityötä, jossa korostuu verkostomainen sidosryhmäyhteistyö. Liikennekeskuspäällikkönä toimit keskuksen keulakuvana ylläpitäen ja kehittäen sujuvaa yhteistyötä laajan kumppanuusverkoston kanssa. Tieliikennekeskuksien keskeisimpiä kumppaneita ovat pelastuslaitos, poliisi, ELY-keskukset, Väylävirasto ja kaupungit.

Liikennekeskuksien päälliköt muodostavat tiiviin tiimin, joka yhteistyössä johtaa neljän tieliikennekeskuksen toimintaa vuoden jokaisena hetkenä. Päällikkötiimistä jokainen vuorollaan toimii päivystävänä päällikkönä noin kerran kuukaudessa viikon kestävän varallaolojakson ajan.

Hakijalta odotamme aiempaa esimieskokemusta ja näyttöä menestyksekkäästä esimiestyöstä sekä hyviä vuorovaikutus- ja ICT-taitoja. Lisäksi odotamme tehtävään soveltuvaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja liikenteenhallinnan osaamista tai muuta sopivaa yhdistelmää osaamista ja kokemusta.

Lisäpisteitä saat, jos omaat organisointikykyä, kielitaitoa (englanti), tienpidon tuntemusta, operatiivisen toiminnan tuntemusta sekä teknistä ymmärrystä. Eduksi luetaan myös kokemus median ja muiden verkostojen kanssa työskentelystä.

Tarjoamme sinulle:

  • Tarjoamme mielenkiintoisen ja kehittyvän tehtäväkentän lisäksi erinomaisen työyhteisön ja työilmapiirin sekä hyvät esimies- ja tukipalvelut.
  • Tehtävässä saat vastuuta ja vapautta sekä esimiehen ja yhtiön johdon tuen.
  • Innostavan ja dynaamisen työyhteisön
  • Kattavat henkilöstöedut
  • Kilpailukykyisen palkkauksen. Kuukausipalkan lisäksi maksetaan erillinen korvaus varallaolojaksosta.

Jos kiinnostuit, niin hae paikkaa täyttämällä hakulomake, jonka löydät oheisen linkin takaa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?20aea25b viimeistään 28.2.2019 mennessä. Kutsumme hakemuksen perusteella sopivimpia hakijoita henkilökohtaiseen tapaamiseen jo hakuajan aikana. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi