(Removed from publishing)

Lektor i studiehandledning, Mattlidens gymnasium
Espoon kaupunki

Original publication date 12.1.2020

Mattlidens gymnasium lediganslår en tillsvidare tjänst som lektor i studiehandledning.

Arbetsplats: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1, 02230 Esbo

Arbetstid: enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Arbetsförhållandet börjar i augusti 2020.

Behörighetskrav: Studiehandledarbehörighet för gymnasiet

Vi förutsätter utmärkta kommunikativa färdigheter och IKT-kunskaper; erfarenhet som studiehandledare på gymnasiet och kompetens i förvaltningsprogrammen Primus, Kurre och Wilma; samarbetsvilja och -förmåga med gymnasiets ledning, lärare och annan personal i t.ex. studerandevårdsarbete, tutorverksamhet, läroplansarbete, tema- och utflyktsdagar; beredskap att ta del av teamarbete på gymnasiet och axla ansvar för något av de i gymnasiets vardag förekommande övriga uppgifterna

Vi värdesätter goda kunskaper i engelska

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 580 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.