(Removed from publishing)

Lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, Vaskivuoren lukio
Vantaan kaupunki

Original publication date 14.1.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuoriso- ja aikuiskoulutus
Vaskivuoren lukio

Virtatie 4, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 06.08.2019 -


Haemme Vaskivuoren lukion yhteisölliseen, innovatiiviseen ja kehittämismyönteiseen joukkoon äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoria, jolla on lukion opettajan kokemusta. Vaskivuori on yksi Suomen suurimmista lukioista, yli 1000 opiskelijan lukio, jossa on yleislukion lisäksi musiikki- ja tanssilukio. Vaskivuoressa on myös medialinja sekä urheiluvalmennusta ja teatteriopetusta. Vaskivuoren yhteydessä toimii jatkossa yksi perusopetuksen lisäopetuksen ryhmä.

Vaskivuori on kuuluisa mm. hyvästä yhteishengestään, laajasta kurssitarjonnastaan, hyvistä oppimistuloksistaan sekä musikaaleistaan. Vaskivuoren lukion arvot ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus sekä yhteisöllisyys. Toimintamme on opiskelijalähtöistä, osallistavaa ja ratkaisukeskeistä. Olemme aktiivinen, kokeilumyönteinen ja uudistumishaluinen työyhteisö, jossa pidetään kaikista huolta. Niin opiskelijoiden kuin opettajienkin hyvinvointi on toimintamme perusta.

Lukiomme kansainvälinen toiminta on monipuolista ja laajaa niin yleislukion kuin musiikki- ja tanssilukionkin osalta. Medialinjalla opetetaan tv-, radio- ja lehtityötä, mikä mahdollistaa yhteistyön äidinkielen opetuksen kanssa. Teemme aktiivisesti oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyötä sekä monipuolista työelämäyhteistyötä ja olemme mukana monissa hankkeissa, esimerkiksi. arviointi-, oppimisympäristö-, työlämä- ja luovaa teknologiaa hankkeissa, joissa mukana on myös opiskelijoitamme.

Toivomme hakijalta aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta monipuolisesta arvioinnista ja pedagogisista ratkaisuista. Toivomme, että hakija on perehtynyt tulevan opetussuunnitelman tuomiin mahdollisuuksiin ja pystyy luovasti hyödyntämään äidinkielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän sisältöjä oppiainerajat ylittävästi. Monipuolisten sähköisten oppimisympäristöjen käyttö opetuksessa sekä Abitti-järjestelmän tuntemus on keskeistä, samoin perehtyneisyys äidinkielen ja kirjallisuuden sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Vantaan Myyrmäessä sijaitseva Vaskivuoren lukio kuuluu Vantaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueeseen. Vantaalla on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen lukio. Tulosalueeseen kuuluvat lukioiden lisäksi ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.


Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: vankkaa kokemusta lukion opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta ja digitaalisten oppimisympäristöjen käytöstä opetuksessa.

Luemme eduksi: kokemuksen suomi toisena kielenä opettamisesta, ryhmänohjaajana toimimisesta, kansainvälisestä yhteistyöstä ja erilaisesta hanketyöstä. Katsomme eduksi myös innostuksen lehtityön opettamiseen medialinjalla.


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:
Rehtori Arokannas Elina
043 8272331

elina.arokannas@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin 9 - 16

Virka-apulaisrehtori Danska Jari

040 5818948

jari.danska@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin 9 - 15


Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.