(Removed from publishing)

Lärare inom småbarnspedagogik, Olars daghem
Espoon kaupunki

Original publication date 8.1.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Olars daghem

Työavain 3-1870-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Olars daghem , Månskensgatan 2 AB 02210 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Sökes en entusiastisk lärare inom småbarnspedagogik med positivt förhållningssätt till barnets lärande. Vi bygger på det redan tidigare inlärda och ser alla barn som unika individer, i olika utvecklingsfaser. Barnen är i ålder 3-5-år och i barngrupen har vi 21 barn. Olars daghem är ett litet, 2-grupps daghem med skog och parker på nära håll. Arbetet inleds i februari 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Arvostamme din tidigare arbetserfarenhet som teamledare inom småbarnspedagogiken.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2584,62€/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min /vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Mia Hillner-Köysüren
046-8773419
mia.hillner-koysuren@esbo.fi

Daghemsföreståndare Susanne Nordling
050-3217376
susanne.nordling@esbo.fi