(Removed from publishing)

Lärare inom småbarnspedagogik, Distby daghem
Espoon kaupunki

Original publication date 17.4.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Distby daghem

Työavain 3-702-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 02.05.2019 kello 15:45
Distby daghem , Distbybrinken 5G 02230 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Lärare i 3 -5 års grupp. 21 barn och 1 lärare + 2 barnskötare. Teamledare som utgör en del av föreståndarens ledningsgrupp, som består av 3 enheter. Handhar den pedagogiska verksamheten och tillsammans med arbetsteamet planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten. Uppgör planer för barnet tillsammans med vårdnadshavare och kolleger. Samarbete med den andra gruppen i daghemmet samt med de övriga daghemmen, t.ex gemensamma utvecklingsdagar, ledningsgrupp m.m.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään flexibilitet och samarbetsförmåga.

Arvostamme erfarenhet av dylika uppgifter


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2610,47€/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 t 45 min/vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

daghemsföreståndare Maj-Britt Holm
0503217374

ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling
09-81630620