Lähihoitaja, Viherlaakson muistipalvelukeskus
Espoon kaupunki

Original publication date 23.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Hei, meillä on avoinna lähihoitajan vakituinen tehtävä. Lähihoitajana vastaat monipuolisesti asiakkaiden hyvinvoinnista. Huolehdit asiakkaiden perushoidosta ja mahdollistat asiakkaiden osallistumisen arjen askareisiin ja harrastetoimintaan. Toimit tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan läheisten sekä muiden ammattilaisten, kuten sairaanhoitajien, hoiva-avustajien ja laitosapulaisten kanssa. Toimit omahoitajana ja teet hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa. Huolehdit, että arkipäivän yksilölliset tarpeet toteutuvat muistisairaiden asiakakkaiden liikkumissuunitelmassa liikunnan, ulkoilun ja harrasteiden keinoin. Työtasi ohjaavat ihmisyyttä kunnioittava arvopohja ja eettinen ajattelu, asiakkaiden elämän historia, elämäntavat ja tottumukset. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä alkaa 2.12.2019 tai sopimuksen mukaan. Työpaikan nimi: Viherlaakson muistipalvelukeskus Työaika: 116h 15 min/ 3vko Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä Tehtävässä edellytetään: - Tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa. - Love Lop lääkehoidon koulutusta ja näyttöjä 3 kk:n sisällä työn aloittamisesta - Sitoutumista palvelukenseptin mukaisen toiminnan toteuttamiseen - Valviran rekisteröitymistä - Hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa - Hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, aktiivisuutta - Halua oppia uutta sekä myönteistä asennetta hoivateknologian käyttöön - Valmiuksia harrastetoiminnan järjestämiseen Arvostamme kokemusta ikääntyneiden/muistisairaiden hoidosta/palveluasumisesta, osaamista muistisairaiden toimintakyvyn edistämisestä, kuntoutuksesta sekä luovista työskentelytavoista, RAI toimintakykymittarin tuntemusta, luovuutta sekä kiinnostusta uusien toimintakäytäntöjen kehittämiseen. Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot
Apply for this job

Lähetä ilmoitus kaverille

Additional information