(Removed from publishing)

Kirkkoherranviraston toimistosihteeri
Mäntsälän seurakunta

Original publication date 2.1.2019

Mäntsälän seurakunta etsii asiakaspalveluhenkistä työntekijää kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaan.

Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisten ja työntekijöiden keskeinen kohtaamispaikka. Siksi työssä korostuu asiakaspalvelu ja yhteistyötaidot. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat mm. kirkkoherranviraston asiakaspalvelu, jäsenrekisterin ylläpitotehtävät, kirkollisten toimitusten aika- ja tilavaraukset, arkistointi ja virkatodistusten laadinta. Näiden lisäksi ajoittain tiedotukseen liittyviä tehtäviä sekä hautaustoimen asiakaspalvelua: opastus ja neuvonta hautausjärjestelyistä ja hautapaikka-asioissa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa opistoasteen tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja ja IT-osaamista.  Eduksi luetaan työkokemus kirkkoherranvirastosta.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502 mukaan ja on työkokemuksesta riippuen 2 322 - 2670 euroa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.  Virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.  Hakijoita pyydetään huomioimaan, että haastattelut tapahtuvat 22.1.2019. Virkasuhde alkaa 11.2.2019 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintopastori Teemu Saarinen, 040 – 7433 264. Voit jättää hakemuksen 16.1.2019 mennessä sähköpostitse teemu.saarinen@evl.fi tai postitse Mäntsälän seurakunta/Teemu Saarinen, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä.