(Removed from publishing)

Kinnulan seurakunnan diakoniatyöntekijän virka
Kinnulan seurakunta

Original publication date 22.5.2019

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN viranhaltijalta edellytämme hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, innostusta ja organisointikykyä sekä laaja-alaista sitoutumista seurakuntatyöhön. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja luovuutta. Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Virka sisältää 60 % diakoniatyötä, 20 % päiväkerhotyötä ja 20 % nuorisotyötä. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksytty lääkärin todistus terveydentilastaan (T-lomake). Virkaan valitulta vaaditaan laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseen tarkoitettu rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.  Virka voidaan täyttää 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakemukset todistuksineen tulee lähettää 18.6. klo 15.00 mennessä. Kirkkoneuvosto haastattelee valitut hakijat 25.6. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan Kinnulan seurakunnan kirkkoneuvostolle, Kirkkotie 2, 43900 Kinnula tai arja.huuskonen@evl.fi.  Lisätietoja antaa kirkkoherra Arja Huuskonen 040 5244541.