(Removed from publishing)

KESKUSTELU- JA KRIISIAVUN PÄÄLLIKKÖ / CHEF FÖR AVDELNINGEN FÖR SAMTALSSTÖD OCH KRISARBETE
Helsinkimissio ry / HelsingforsMission rf

Original publication date 1.2.2019

Etsimme

KESKUSTELU- JA KRIISIAVUN PÄÄLLIKKÖÄ

johtamaan ammatillisen avun tiimejämme. Haemme kokenutta esimiestä, joka tukee tiimien ja niiden jäsenten osaamisen kehittymistä ja työtä. Toimintatapamme on ennaltaehkäisevä ja asiakaslähtöinen.  Työn tavoitteena on vahvistaa ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta tarjoamalla matalan kynnyksen ammatillista apua ja kohtaamisia.

Sinulla on:

 • innostunutta asennetta ammatillisen avun johtamiseen ja kehittämiseen
 • kokemusta itseohjautuvasta työkulttuurista
 • näyttöä tuloksellisesta johtamis- ja esimiestyöstä
 • vahvaa sosiaalialan ja järjestötyön tuntemusta
 • kokemusta toiminnan rahoitusmalleista ja -hauista
 • osaamista työn vaikuttavuuden mittaamisesta, tulosten arvioinnista ja raportoinnista
 • kykyä organisoida ja hallinnoida suuria kokonaisuuksia
 • erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä taitoa toimia verkostoissa.

Viestijänä olet selkeä ja osaava. Työssäsi tarvitset sujuvaa suomen ja ruotsin kielen taitoa. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalta odotamme ylempää korkeakoulututkintoa.

Tarjoamme merkityksellisen työn ja motivoituneen työyhteisön tuen. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Hakemukset palkkatoiveineen pyydetään pe 15.2.2019 mennessä vain tämän linkin kautta.


Vi söker en

CHEF FÖR AVDELNINGEN FÖR SAMTALSSTÖD OCH KRISARBETE

för att leda våra team för professionell hjälp. Vi söker en erfaren ledare som stöder teamen och medarbetarna i deras arbete och professionella utveckling. Vi arbetar förebyggande och med klienten i centrum. Målet är att stärka människornas välmående, delaktighet och handlingskraft genom att erbjuda professionell hjälp och mänskliga möten, med låg tröskel.

Du:

 • har en ivrig attityd gentemot ledarskap och utveckling av professionell hjälp
 • har erfarenhet av självstyrd arbetskultur
 • kan påvisa goda resultat av ditt ledarskap
 • känner det sociala fältet och organisationsvärlden
 • har erfarenhet av verksamhetsfinansiering och ansökningar
 • kan mäta, utvärdera och rapportera arbetets resultat och inverkan
 • har förmåga att organisera och administrera stora helheter
 • har utmärkta kommunikations- och samarbetsfärdigheter, samt kunskap att verka i nätverk.

Du uttrycker dig tydligt och professionellt. I din vardag behöver du kunna kommunicera smidigt på både finska och svenska. Goda kunskaper i engelska meriteras. Vi förväntar oss att du har en högre högskoleexamen.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete och stöd av en motiverad arbetsgemenskap. Arbetsförhållandet är en tillsvidareanställning.

Ansökningar med löneanspråk senast fredagen den 15.2.2018 endast via denna länk.

Mer information om uppgiften: verksamhetsledare Tuula Colliander fredagen den 8.2 kl. 16-17, 040 575 3626.