(Removed from publishing)

Kesänuorisotyönohjaaja 2020 Joensuun seurakunta
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä, Joensuun ev.lut. seurakunta

Original publication date 11.11.2019

Kesätyöntekijä rippikoulutyöhön 2020
Joensuun seurakunta

Joensuun seurakunta hakee reipasta ja oma-aloitteista kesätyöntekijää määräaikaiseen työtehtävään ajalle 15.6.-7.8.2020.
Työnkuvaan kuuluu kolme rippikoululeiriä ja mahdollisesti muita nuoren seurakunnan työtehtäviä.

Haemme tehtävään ensisijaisesti kirkolliseen nuorisotyöhön valmistunutta tai opiskelevaa sosionomia (AMK) tai yhteisöpedagogia (AMK). Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen valinnan vahvistamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Kesätyöntekijä otetaan tilapäiseen virkasuhteeseen ja palkka määräytyy KirVESTESin mukaan (vaativuusryhmä 401). Joensuun seurakunnassa on voimassa moduulityöaikakokeilu ja se koskee myös tätä tehtävää. Seurakunta tarjoaa valitulle mahdollisuuden asua kesätyön ajan yhtymän leirikeskuksen alueella olevassa huoneistossa.

Tehtävään haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 25.11.2019 klo 12.00 mennessä.
Haastattelut pidetään 4.-5.12.2019 iltapäivällä.

Lisätietoja antavat johtava nuorisotyönohjaaja Noora Kähkönen puh. 050 3661 484 ja kirkkoherra Petri Rask puh. 050 3855 138.