(Removed from publishing)

Keminmaan seurakunnan kappalaisen virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Original publication date 15.3.2019

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana Keminmaan seurakunnan kappalaisen virka.

Virka täytetään aikaisintaan 1.10.2019 alkaen. Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 15.4.2019 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. Sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi on liitettävä tuomiokapitulista saatava nimikirjaote. Muita liitteitä ei liitetä.

Lisätietoja antavat vs. kirkkoherra Ari Rautakoski, p. 0400 691 610, ari.rautakoski(at)evl.fi sekä pappisasessori Kari Tiirola, p. 044 7698 233, kari.tiirola(at)evl.fi