(Removed from publishing)

Kanttorin virka (Vaajakosken alueseurakunta)
Jyväskylän seurakunta

Original publication date 31.10.2018

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (B-virka).

Haettavana olevan XVII kanttorin viran pääasialliset tehtävät ovat:
- vastuu alueseurakunnan jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikista
- kirkolliset toimitukset
- kuorotoiminta ja muut musiikkiryhmät
- varhaisiän musiikkitoiminta ja sen kehittäminen
- osallistuminen rippikoulutyöhön
- osallistuminen työalan toiminta- ja taloussuunnitteluun

Virassa painotetaan kuorotoimintaa sekä valmiutta varhaisiän musiikkitoiminnan kehittämiseen. Arvostamme monipuolista musiikillista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta työalarajat ylittävään seurakuntatyöhön.

Kanttorin viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen mukainen ylempi korkeakoulututkinto (Kirkon säädöskokoelma 108). Kanttorin virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Kirkkojärjestyksen mukaisesti (KJ 6:4 a §) virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Vaajakosken alueseurakunta on yksi Jyväskylän seurakunnan yhdeksästä alueseurakunnasta. Alueella asuu noin 15 000 asukasta ja seurakunnan jäseniä on noin 11 000 Työntekijöitä Vaajakosken alueseurakunnassa on noin 15, joista pappeja 2019 alkaen neljä. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä 95 000 ja vakituisia työntekijöitä noin 270.
Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa voimassa oleva moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

Lisätiedot/ Yhteystiedot

Vaajakosken vt. aluekappalainen Arto Kauppinen puh.0405609920 arto.kauppinen@evl.fi.
Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 23.11.2018 klo 15.30 mennessä.