(Removed from publishing)

Junior Specialist, Energy & Sustainability (Helsinki)
Colliers International Finland Oy

Original publication date 25.10.2019

Tiimin tehtävänä on varmistaa asiakkaittemme ympäristövastuutavoitteiden toteutuminen kehittämällä kiinteistöjen energian tehokasta käyttöä ja vähentämällä haitallisia ympäristövaikutuksia. Asiakkaamme ovat Suomessa toimivia suurimpia kiinteistöomistajia ja käyttäjiä.

Tulet osallistumaan monipuolisiin tehtäviin toimitila- ja liikekiinteistöjen käytön ja ylläpidon energia- ja ympäristötehokkuuden kehittämiseksi. Keräät ja analysoit tietoja, laadit asiakasraportteja, seuraat energia- ja ympäristötavoitteiden toteutumista ja osallistut toimintamme kehittämiseen. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä oman tiimisi ja muiden Colliers Internationalin asiantuntijoiden sekä sidosryhmiemme kanssa.

Edellytyksinä tehtävässä menestymiselle ovat

- soveltuva koulutus energia-, ympäristö-, kiinteistö- tai LVIS-alalta,

- jonkin verran työkokemusta asiantuntija- tai kehitystehtävistä,

- energia- ja ympäristöjohtamisen menetelmien tuntemus (esim. ympäristösertifioinnit, energia- tai materiaalikatselmukset, energiatehokkuussopimukset)

- hyvät tietotekniset valmiudet ja sujuva MS Office –ohjelmien, erityisesti Excelin, käyttö sekä

- sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisu sekä suomeksi että englanniksi

Lisätietoa

Arvostamme myös asiakaslähtöistä ja analyyttistä ajattelutapaa, itsenäistä työskentelyä, innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Taloteknisten järjestelmien tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Tarjoamme monipuolisen tehtävänkuvan kehittyvässä kansainvälisessä organisaatiossa. Tehtävässä pystyt kehittämään omaa osaamistasi ja koko toimialaa vastaamaan globaalien trendien, ilmastonmuutoksen ja digitalisuuden, mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Käsittelemme hakemuksia jo hakuajan kuluessa, joten hakemus kannattaa jättää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 17.11.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa Jenni Söderström p.020 130 2790, jenni.soderstrom@colliers.com. Tavoitat Jennin parhaiten puhelimitse ti 5.11.2019 klo 8-10 tai ma 11.11.2019 klo 14-16.