(Removed from publishing)

Johtava sosiaalityöntekijä
Espoon kaupunki

Original publication date 14.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Haetaan johtavaa sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan Espoonlahden avohuollon lastensuojeluun. Työyhteisössä työskentelee 11 sosiaalityöntekijää ja kuusi sosiaaliohjaajaa sekä perheterapeutti ja toimistosihteeri Työyhteisöä johtaa kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää. Työyhteisö on kehittämismyönteinen ja toisiaan tukeva.

Espoossa lastensuojelun avohuollon vastuulla on lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, virka-aikainen päivystys ja ensiarviointi, palvelutarpeen arvioinnit, avohuollon suunnitelmallinen työ sekä sijoistuprosessit. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on asiakasprosessien johtaminen, hallinnollinen esimiestyö ja työn kehittäminen sekä yhteistyö kumppaneiden kanssa. Johtamisessa korostuu yhteensovittava johtaminen. Asiakastyötä tehdään systeemisen mallin mukaisesti.

Espoon johtaminen ja esimiestyö perustuu myönteiseen, ihmisiin luottavaan ihmiskäsitykseen. Kannustavalla ja vastuullisella johtamisella varmistamme toimintamme asukas- ja asiakaslähtöisyyden varmistaen samalla, että työn arki sujuu. Johtamisessa hyödynnämme Leanin toimintaperiaatteita ja välineitä mm. visuaalista johtamista.

Johtavan sosiaalityöntekijän työ on monipuolista ja innostavaa. Lastensuojelussa on 12 johtavaa sosiaalityöntekijää ja kollegoilta saa työhön ja sen kehittämiseen tukea. Tarjoamme perehdytyksen, kehittämismahdollisuuksia ja koulutusmyönteisen ilmapiirin. Esimiestyön tueksi meillä on tarjota espoolainen johtamisvalmennuksen koulutuskokonaisuus. Tehtävässä pääset vaikuttamaan sekä oman alueen että koko lastensuojelun ja perheiden sosiaalipalveluiden kehittämiseen.

Haastattelut pidetään ti 3.12. aamupäivällä.

Työpaikan nimi: Espoonlahden lastensuojelu

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §, 9 § mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään lastensuojelun kokemusta.

Arvostamme johtamiskokemusta.

Espoonlahden lastensuojelun toimisto sijaistee Kivenlahdessa hyvien kulkuyhteyksien varrella äskettäin remontoiduissa viihtyisissä tiloissa.