(Removed from publishing)

Johtava sosiaalityöntekijä perhehoitoon
Vantaan kaupunki

Original publication date 31.5.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Lasten sijaishuolto

Kielotie 7 B, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 12.08.2019 - 


Haemme johtavaa sosiaalityöntekijää lastensuojelun perhehoitoon.

Tehtävänä on perhehoidon työryhmän lähiesimiestyön lisäksi sijaishuollon toiminnan sisällöllinen kehittäminen. Perhehoidon sosiaalityössä on kaksi työryhmää. Molemmissa työryhmissä on johtava sosiaalityöntekijä, 7 sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Perhehoidon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät eri puolelle Suomea sijoitettujen lasten, heidän vanhempiensa, perhehoitajien sekä monenlaisten verkostojen kanssa.
 
Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä johtaa ja ohjata vaativaa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä, itsenäistä työotetta, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä taitoa ja innostusta tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet

Tervetuloa meille töihin!


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus) sekä riittävä johtamistaito.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemusta lastensuojelutyöstä.

Luemme eduksi: Kokemuksen perhehoidon sosiaalityöstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3664,03 + rekrytointilisä 150 e/kk 30.6.2020 asti euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies, Sihvo Päivi
P. 040 764 3465
paivi.sihvo@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.