(Removed from publishing)

Johtava sosiaalityöntekijä, jälkihuolto
Vantaan kaupunki

Original publication date 20.1.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Lasten sijaishuolto

Kielotie 7 A, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.03.2020 tai sopimuksen mukaan - 

Haemme johtavaa sosiaalityöntekijää lastensuojelun jälkihuoltoon, virka on uusi. Vantaan kaupungin jälkihuolto toimii sijaishuollon yksikössä osana lastensuojelun palveluita. Nykyisessä jälkihuollossa työskentelee tällä hetkellä kaksi jälkihuollon sosiaalityöntekijää. Jälkihuollossa työskennellään 18-25 -vuotiaiden jälkihuolto-oikeuden omaavien nuorten kanssa.  

Nuorten oikeus jälkihuoltoon tulee laajenemaan vuoden 2020 alussa. Haluamme vastata tähän muutokseen, ja Vantaalla ollaan aktiivisesti kehittämässä sekä uudistamassa jälkihuoltoa ja sen sosiaalityötä.  Samalla jälkihuollon työryhmä kasvaa ja tulee muodostamaan oman yksikön, johon tulee oma johtava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää ja 10 lähityötä tekevää sosiaaliohjaajaa. Jälkihuollon tiimi tulee tekemään tiiviisti yhteistyötä Vantaan nuorten sosiaalityön tiimin kanssa nuorten asioiden ja palveluiden edistämiseksi. Erityisesti vuoden 2020 aikana työ tulee sisältämään toiminnan kehittämistä Vantaan jälkihuollon kehittämisen myötä. Tule mukaan jälkihuollon uudistuvaan tiimiin ja sen uusiin tuuliin!

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa lähiesimiehenä tiiminsä johtamisesta ja kehittämisestä, asiakastyön ohjaamisesta,  henkilöstöhallinnosta sekä lastensuojelulain mukaisesta päätöksenteosta.  Tehtävänä on johtaa ja ohjata jälkihuollon työntekijöitä asiakastyössä ja tukea heitä ammattillisesti. Työ on monipuolista ja vaativaa esimies- ja asiantuntijatyötä, jossa korostuvat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Työ sisältää osallistumista erilaisiin työryhmiin sekä verkostotyötä nuoren omien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Jälkihuollossa johdat oma jälkihuollon kenttään keskittynyttä ja orientoitunutta tiimiä. Työpiste sijaitsee Tikkurilan aseman läheisyydessä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Vantaan lastensuojelussa esimiehet ja sosiaalityöntekijät saavat systeemisen työorientaation koulutuksen, mitä hyödynnetään asiakastyössä. 

Arvostamme positiivista, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää valmiuksia valmentavaan johtamiseen, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja ja hyvää kirjallista ilmaisukykyä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Laki 817/2015 7 § mukainen laillistus sekä riittävä johtamistaito.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemusta lastensuojelusta ja nuorten kanssa työskentelystä, johtamiskokemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3914,03 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Vs. sosiaalityön esimies, Pia Green
P. 0400-515 837
pia.green@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.