(Removed from publishing)

Harjavallan seurakunnan kappalainen
Harjavallan seurakunta

Original publication date 9.1.2019

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Harjavallan seurakunnan kappalaisen viran.

Kappalainen on kasvatuksen esimies ja hänellä on neljä alaista. Hän vastaa rippikoulusta.
Hyvien teologisten, didaktisten ja pastoraalisten taitojen ohella johtamisessa hankittuja taitoja arvostetaan.
Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 602. Esimiesvastuu huomioidaan peruspalkkaa korottavana tekijänä.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Virkaan on kelpoinen pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.
Valituksi tulleen pitää toimittaa seurakunnalle lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Koeaika on 6 kuukautta.
Palkkaus: vaativuusryhmä 602
Virka on suunniteltu täytettäväksi 1.8.2019 lukien.

Hakuaika päättyy 8.2.2019 klo 15.00.

Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus täällä. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Lisätietoja:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren, p. 044 7356 751, tuomo.lindgren@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi