(Removed from publishing)

Graafinen suunnittelija
Oulun yliopisto

Original publication date 5.12.2019

Haluaisitko työllesi laajaa kansainvälistä näkyvyyttä? Haemme nyt Oulun yliopiston 6G Lippulaiva tutkimusohjelmaan

Graafista suunnittelijaa

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2020-31.12.2021.

6G Lippulaiva on Suomen Akatemian nimittämä ja Oulun yliopiston johtama kahdeksanvuotinen (2018–2026) kansainvälinen tutkimusohjelma, joka edistää 5G-tietoliikenneverkkojen käyttöönottoa ja kehittää 6G-perusteknologiaa uusiin sovelluksiin. Maailman ensimmäisessä 6G-ohjelmassa visioidaan yhteiskuntaa vuonna 2030, joka on pitkälle automatisoitu ja pohjautuu lähes viiveettömään langattomaan ihmisten, laitteiden ja järjestelmien väliseen toimintaan.  

Etsimme nyt graafista suunnittelijaa tiimiimme vahvistamaan 6G Lippulaivan globaalia näkyvyyttä ja edelläkävijyyttä. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän jatkuvasti kiihtyvän teknologiakehityksen kärjessä.

Tehtävän kuvaus

Graafisen suunnittelijan tehtäviin kuuluu brändi-ilmeen toteutus, viestintä- ja markkinointimateriaalien suunnittelu ja tuottaminen painotuotteisiin sekä digitaaliseen muotoon ja verkkokanaviin Oulun yliopiston 6G Lippulaiva -tutkimusohjelman graafisen ohjeistuksen mukaisesti. Tehtäviäsi voivat olla esimerkiksi esitteiden, julisteiden, julkaisujen ja dokumenttipohjien visuaalinen suunnittelu, taitto ja painattaminen, esittelydiojen toteutus sekä nettisivujen ilmeen ja toiminnallisuuden suunnittelu mukaan lukien sivustorakenteen, kuvien ja sisällön päivitys. Valokuvien ottaminen ja käsittely sekä infografiikan ja bannereiden tuottaminen, sekä lyhyiden animointien tuottaminen viestinnällisiin tarkoituksiin voivat myös kuulua tehtäviisi osaamisprofiilistasi riippuen. Olet myös keskeisessä roolissa tapahtumien ja kampanjoiden ideoinnissa ja toteutuksessa.

Osaaminen

Olet juuri hakemamme huippuosaaja, jos otat vahvan rooliin ideoijana, vaihtoehtoisten toteutustapojen ennakkoluulottomana esittelijänä ja viestinnällisten projektien läpiviejänä. Sinulla on media- ja viestintäalan koulutus sekä työkokemusta samalta alalta.

Omaat selkeän ja raikkaan esteettisen näkemyksen ja kyvyn kiteyttää laajoja asiakokonaisuuksia ja haastaviakin konsepteja graafisen viestinnän ja tarinankerronnan keinoin. Suhtaudut työhösi intohimoisesti ja oma-aloitteisesti. Olet ulospäin suuntautunut ja katselet ympäröivää maailmaa avoimin silmin. Olet aidosti kiinnostunut digitalisaatiosta ja teknologiakehityksestä. Tähtäät kaikessa työssäsi laadukkaaseen ja kohderyhmille suunnattuun lopputulokseen. Haluat myös jatkuvasti kehittää omaa osaamistasi ja oppia uutta.

Toivomuksemme

Toivomme sinulta vahvaa ja vaikuttavaa visuaalista osaamista ja kokemusta viestinnän ja markkinoinnin sekä sisällön tuotannon parissa toimimisesta. Hallitset Adoben ohjelmista InDesignin, Photoshopin ja Illustratorin. Julkaisujärjestelmien tuntemus, erityisesti Drupal ja WordPress, katsotaan eduksesi. Osaat valokuvata, ja myös valaista kuvaustilanteissa, sekä sinulla on myös videoiden suunnittelu-, kuvaus- ja editointitaitoja. Eduksi katsotaan osaaminen sosiaalisen median kanavista, erityisesti Twitter ja LinkedIn, ja niiden tuloksellisesta hyödyntämisestä kohdennetussa korkeatasoisessa viestinnässä.

Järjestelmällinen ja tarkka työskentelyote, hyvät projektityöskentely- ja tiimityötaidot sekä aikataulutus- ja priorisointikyky ovat tehtävässä onnistumisen edellytyksiä. Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätöntä.

Työsuhde

Graafisen suunnittelijan palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 7-8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävä on määräaikainen (2 vuotta).

Hakemus liitteineen (vapaamuotoinen motivaatiokirje, ansioluettelo ja linkki työnäytteisiin - enintään 10 työnäytettä eri osaamisalueilta) pyydetään jättämään sähköiseen järjestelmään viimeistään 31.12.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa 6G Lippulaivaohjelman kehityspäällikkö Hanna Saarela, hanna.saarela(at)oulu.fi, puh. 040 868 1107