(Removed from publishing)

Esbo kyrkliga samfällighet söker en sakkunnig inom fostran
Esbo kyrkliga samfällighet

Original publication date 8.5.2019

Vid enheten för det gemensamma församlingsarbetet i Esbo kyrkliga samfällighet ledigförklaras en tjänst för en sakkunnig inom fostran, som ska tillsättas den 1 september 2019. Tjänsten tillsätts som en ordinarie tjänst, under förutsättning att gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet vid sitt sammanträde den 29 maj 2019 godkänner att den nya tjänsten inrättas.

Behörighetskraven för tjänsten som sakkunnig inom fostran omfattar lämplig högskoleexamen, förtrogenhet med församlingarnas fostringsarbete, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den som blir vald till tjänsten ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan.

Tjänsten omfattar framför allt sakkunniguppgifter inom barnverksamheten, familjearbetet och skolsamarbetet. Tjänsteinnehavaren kommer att höra till verksamhetsgruppen för fostran, som stöder, koordinerar och utvecklar fostringsarbetet tillsammans med Esbo församlingar. Inom verksamhetsgruppen arbetar man såväl självständigt som i arbetspar och grupper. Vi värdesätter erfarenhet av församlingarnas fostringsarbete, ett pedagogiskt grepp om arbete, kunnande i fråga om livsåskådningsfostran och tvärkulturella frågor, initiativförmåga, flexibilitet samt färdigheter att bilda nätverk.

Tjänsten hänför sig till kravgrupp 601 och dess grundlön är 2 800–3 220 €/månad, beroende på antalet årsbundna lönedelar. Tjänsten är förknippad med en prövotid på sex månader.

Intervjuerna med de sökande som kallas till intervju ordnas måndagen den 3 juni och tisdagen den 4 juni.

Förfrågningar besvaras av mellanchefen för verksamhetsgruppen för fostran Johanna Hirsto, tfn 050 340 2908, fornamn.efternamn(at)evl.fi.

Ansökningarna och meritförteckningarna ska sändas bara via Kyrkans HR-system http://www.sakasti.evl.fi/tyopaikat, senast den 26 maj 2019.