(Removed from publishing)

Erityisopettaja
Espoon kaupunki

Original publication date 8.1.2019

Erityisopettaja

Työavain 3-1777-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Taavinkylän koulu , Taavilantie 19 02180 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Taavinkylän koulu on noin 330 oppilaan alakoulu, jossa on opetusta 1. - 6. luokilla. Taavinkylän koulussa arvostetaan oppilaiden osallistamista ja opettajien välistä avointa yhteistyötä. Etsimme kouluumme kolmatta, reipasta ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa erityisopettajaa. Valitulla tulee olla hyvät valmiudet tukea oppilaita yhteistyössä luokanopettajan ja muun työyhteisö. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : Hyvää laaja-alaisen erityisopetuksen työkentän tuntemusta Kokemusta ja osaamista S2 -opetuksesta Hyviä yhteistyö- ja työyhteisötaitoja Kokemusta suunnitelmallisesta oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittämisestä Kokemusta tiiviistä koulun sisäisestä yhteistyöstä sekä kokemusta moniammatillisesta OHR -työskentelystä Hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja sähköisten oppimateriaalien tuntemusta Varga-Nemenyi -matematiikan tuntemusta


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Antti Ylä-Rautio
050-5184330
antti.yla-rautio@espoo.fi