(Removed from publishing)

Erityisopettaja, Ylästön koulu
Vantaan kaupunki

Original publication date 20.1.2020

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Ylästön koulu

Ollaksentie 29 B, 01690 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2020 - 


Etsimme yhtenäiskouluumme erityisopettajaa. Ylästön koulussa opiskelevat kaikki perusopetuksen vuosiluokat ensimmäisestä yhdeksänteen, joten valittavan opettajan tulee olla motivoitunut työskentelemään kaiken ikäisten oppilaiden kanssa. Ylästön koulussa opiskellaan isoissa muunneltavissa oppimisympäristöissä sekä yhden ryhmän luokkatiloissa, joten valittavan opettajan tulee olla kiinnostunut työskentelemään myös yhdessä toisten opettajien kanssa.

Tarjoamme yhteistyöhön (kodit ja kollegat) suuntaavan työympäristön, jossa työskentelee noin 60 koulun kehittämiseen sitoutunutta opettajaa ja avustajaa. Monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistuvat Ylästön koulurakennuksessa, ympäristön luonnossa ja liikuntapaikoissa sekä hyvillä TVT-välineillä.

Työssä vaaditaan OPS2016:n tuntemusta ja motivaatiota samanaikaisopetusta kohtaan. Eduksi katsotaan monipuolinen tieto- ja viestintätekniikan osaaminen.

Ylästön koulu on valmistunut vuonna 2008 ja elokuussa 2019 valmistuivat laajennus- sekä muutostyöt. Koulussamme on modernit oppimis- ja opiskeluympäristöt yli 860 oppilaalle perusopetuksen vuosiluokilla 1. – 9. Meillä on myös musiikkiluokkatoimintaa kolmannesta yhdeksänteen vuosiluokkaan. 


Erityisluokan- ja erityisopettajilla kelpoisuus virkaan huomioidaan lisänä kokonaispalkkauksessa. 

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä videosta ja lukemalla lisää Vantaa.fi:sta.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemusta yhteisopettajuudesta

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Ollila Satu

0405212754

satu.ollila@vantaa.fi

Tavoitettavissa virka-aikaan arkisin

Virka-apulaisrehtori Essi Mellin, essi.mellin@vantaa.fi, 0503124479, virka-aikaan arkisin

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.