(Removed from publishing)

Erityisopettaja, määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Original publication date 10.5.2019

Erityisopettaja, määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-973-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 24.05.2019 kello 15:45
Tuomarilan ja Latokasken koulut , Puistotie 13/Kulolaakso 1 02070 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Latokasken ja Tuomarilan koulut etsivät yhteistä erityisopettajaa täydentämään koulujissa annettavaa erityisopetusta. Tehtävään valittavan opettaja opetustunnit ovat maanantaisin ja tiistaisin Latokaskessa ja loppuviikon ajan Tuomarilassa. Latokasken koulussa opettajan tehtäviin kuuluu erityisesti haastavissa opetusryhmissä toimiminen luokanopettajan työparina. Työhön sisältyy myös osa-aikaista erityisopetusta yksittäisille oppilaille vuosiluokilla 1-6. Työparina osa-aikaisessa erityisopetuksessa toimii toinen erityisopettaja. ArvoKas-menetelmän tuntemus on eduksi. Latokasken koulu metsien ympäröimällä pientaloalueella tarjoaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Koulussa pidetään tärkeänä hyvien perustietojen ja taitojen oppimista. Koulu tahtoo ylläpitää lämminhenkistä oppimisilmapiiriä yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita vuosiluokilla 1-6 on noin 270. Tuomarilan koulussa opettajan tehtäviin kuuluu osa-aikainen erityisopetus erityisesti vuosiluokilla 3-6. Tehtävään toivotaan opettajaa, joka työskentelee mielellään luokanopettajan työparina. Tehtävään saattaa sisältyä vierakielisyyden tukeen liittyviä tehtäviä, lähinnä suomi toisena kielenä -opetusta. Tuomarilan koulu sijaitsee Espoon keskuksen alueella, Keskuspuiston läheisyydessä. Vuosiluokkien 1-6 oppilaita on koulussa noin 160. Koulu pyrkii tarjoamaan hyvää perusopetusta monipuolisia oppimis- ja opetusmenetelmiä käyttäen. Koulussa on varhennettua kielikasvatusta saksan kielessä. Koulu siirtyy peruskorjauksen ja uudisrakentamisen aikaiseen väistöön lokakuussa 2019. Väistötilat ovat osoitteessa Kirstintie 13, 02760 Espoo. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme perusopetuksessa opetettavien aineiden monipuolista osaamista, hyviä yhteistyötaitoja, kykyä ja halua työskennellä kahdessa keskenään erilaisessa kouluyhteisössä sekä joustavuutta sopeutua nopeasti vaihtuviin työtehtäviin koulupäivän aikana.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Koulunjohtaja Timo Turtiainen, Tuomarilan koulu
0500 649 843
timo.turtiainen@espoo.fi

Vs. rehtori Tuula Merenheimo, Latokasken koulu
046 877 1309
tuula.merenheimo@espoo.fi