(Removed from publishing)

Erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Original publication date 14.1.2019

Erityisluokanopettaja

Työavain 3-78-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 01.02.2019 kello 15:45
Postipuun koulu , Ruutikuja 2 02650 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Haemme Postipuun monimuotoisen koulun toiminta-alueittaiseen opetukseen erityisluokanopettajaa. Postipuun koulu on yhtenäinen peruskoulu Leppävaaran alueella. Koulussa toimivat suomenkieliset alakoululuokat, kaksi valmistavan opetuksen luokkaa ja 9 erityisluokkaa. Oppilaita on kaikkiaan n.340. Koulun toiminnassa painottuvat hyvä perusopetus, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme kokemusta vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetuksessa toimimisesta ja hyvää toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman tuntemusta. Tehtävässä tarvitaan vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien osaamista, kykyä laatia pedagogisia asiakirjoja sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Opettaja toimii luokkatiiminsä vetäjänä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

rehtori Anne Suomala
050-520 1339
anne.suomala@espoo.fi

apulaisrehtori Kaija Lepistö
046-877 2342
kaija.lepisto@espoo.fi