(Removed from publishing)

Erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Original publication date 8.1.2019

Erityisluokanopettaja

Työavain 3-1740-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Sunan koulu , Solisevantie 10 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Sunan koulu on 250 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella keskuspuiston välittömässä läheisyydessä. Koulussamme on kaksi rinnakkaisluokkaa luokkatasoittain sekä kolme pienryhmää sosiaalisesti ja emotionaalisesti tukea tarvitseville alakoulun oppilaille. Sunan koulussa on yhdessä tekemiseen meininki. Koulumme erityispiirteitä ovat yhteisöllisyyden painottaminen sekä keskittyminen oppilaiden osallisuuden tukemiseen ja tietysti koulun oma kuoro. Haemme joukkoomme erityisluokanopettajaa luokka-asteille 1-6. Sope- opetuksessa toteutetaan työparityönä. Opetusryhmät ovat ikätasosta riippuen luokkatasoryhmiä tai yhdysluokkia. Luokassa työskentelee ryhmästä riippuen opettajapari sekä 1-2 koulunkäyntiavustajaa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja sekä halua ja valmiutta tehdä työparityötä.

Arvostamme kokemusta erityisen tuen oppilaiden kanssa työskentelystä. Katsomme eduksi kokemuksen integraation toteuttamisesta


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Rehtori Hanna Mikkonen
050 520 1298
hanna.mikkonen@espoo.fi