(Removed from publishing)

Erityisluokanopettaja, 3 tehtävää
Espoon kaupunki

Original publication date 14.1.2019

Erityisluokanopettaja, 3 tehtävää

Työavain 3-79-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 01.02.2019 kello 15:45
Postipuun koulu , Ruutikuja 2 02650 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Haemme Postipuun monimuotoiseen yhtenäiskouluun lievästi- ja keskiasteisesti kehitysvammaisten oppilaiden opetukseen erityisluokanopettajia. Postipuun koulussa on 14 yleisopetuksen ja 8 erityisopetuksen perusopetusryhmää. Erityisopetuksen ryhmät ovat pääsääntöisesti yhdysluokkia ja toimivat kaikilla luokka-asteilla 1.-9. Palvelussuhteet alkavat elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme kokemusta lievästi- ja keskiasteisesti kehitysvammaisten oppilaiden opettamisesta yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaisesti. Tehtävässä tarvitaan osaamista pedagogisten asiakirjojen laatimiseen, vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien tuntemusta ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Erityisluokanopettaja toimii oman luokkatiiminsä vetäjänä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

rehtori Anne Suomala
050-520 1339
anne.suomala@espoo.fi

apulaisrehtori Kaija Lepistö
046-877 2342
kaija.lepisto@espoo.fi