(Removed from publishing)

Erityisluokanopettaja, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Original publication date 8.1.2019

Erityisluokanopettaja, 2 tehtävää

Työavain 3-1733-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Viherlaakson alakoulu , Kievarinraitti 1-3 02710 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisluokanopettajan virka Viherkallion koulussa. Tehtävä sijaitsee Sope - luokalla, jonka oppilailla on haasteita sosiaalis-emotionaalisilla alueilla. Koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on monipuolinen rakennuskanta, paljon vihreitä metsiä ja järvi aivan koulun läheisyydessä. Viherlaakson alakoulussa on yli 400 oppilasta ja talossa työskentelee n. 50 aikuista. Koulu on pääosin kaksisarjainen luokilla esi - 6. Viherlaakson alakoulu muodostaa yhtenäisen peruskoulun kadun toisella puolella olevan yläkoulun kanssa. Koulussa on neljä erityisopetusryhmää. Koulussa toimii vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus. Rakennus on saneerattu 2006 ja sisältää monipuolisen kodinomaisen ja viihtyisän opiskeluympäristön. Koulussamme on hyvin monipuolinen ICT-varustus ja langaton verkko. Tarjoamme oppilaille vahvan mahdollisuuksien kulttuurin myös ICT:n alueella aina tableteista, älytauluihin, 3D-maailmaan ja 360-ympäristöön asti. Jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen laite. Teemme vahvaa yritysyhteistyötä. Viherlaakson alakoulu on innovatiivinen kehittyvä ilmaisupainotteinen koulu. Olemme edelläkävijöitä mm. joustavissa opetusjärjestelyissä ja monipuolisessa ICT:n käytössä pelimaailmoineen. Kaiken perustana on toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö, joka on hyvin organisoitu. Viherlaakson alakoulun johtamismalli on sopimusperusteinen jaettu johtajuus. Viherlaakson alakoulussa ilmaisupainotteisuus nähdään monipuolisena itsensä ilmaisuna kuvataiteessa, musiikissa, kättentaidoissa ja liikunnassa. Hakijalta edellytetään taitoja tukea koulun ilmaisutaidon alueita omalla ammattitaidollaan ja halulla kehittyä näillä osa-alueilla. ICT nähdään ilmaisunvälineenä. Hakijalta odotetaan hyviä ICT-taitoja erilaisilla välineillä ja ohjelmilla. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä nähdä erityisluokanopettajan perustehtävän monipuolisuus ja rooli työyhteisön jäsenenä. Erityisluokanopettajan tulee osata työskennellä työparin kanssa yhdessä ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja. Hakijalla tulee olla fyysisen rajoittamisen ja puhejudo koulutus.

Arvostamme hakijan monitaitoisuutta ilmaisun alueella. ICT-taidot ovat tärkeitä. Hakijan aikaisempi kokemus työparityöskentelystä ja vahvuusalueidensa hyödyntämisestä koko työyhteisössä katsotaan arvokkaaksi asiaksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Mikko Leppänen
050-5723978

Apulaisrehtori Annukka Lauho
046-8773906