(Removed from publishing)

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa
Espoon kaupunki

Original publication date 4.12.2018

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa

Työavain 3-1697-18
Vakinainen työsuhde alkaen 07.01.2019
Hakuaika päättyy 28.12.2018 kello 15:45
Järvenperän koulu , Auroranmäki 1 02940 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Koulunkäyntiavustajat

Tehtävän kuvaus: Erityiskoulunkäyntiavustjan tehtävät toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa. Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Koulussamme on lukuvuonna 18-19 yhteensä 463 oppilasta. Toiminnassa korostuu suvaitsevaisuus, vastuunottaminen ja aktiivinen toiminta. Ohjaamme oppilaita ottamaan osaa koulun toimintaan ja vaikuttamaan kouluviihtyvyyteen. Henkilöstömme toimii näiden periaatteiden mukaisesti innostaen oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Oppilaan vahvuudet ja onnistumiset korostuvat. Järvenperän koulussa toimii kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa. TA-opetuksessa erityisluokanopettajat ja erityiskoulunkäyntiavustajat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Teemme yhteistyötä yleisopetuksen luokkien kanssa. Järvenperän koulun yleisopetuksen luokat ovat yläkoulun luokkia. Lisäksi koulussa jokaisella yleisopetuksen luokkatasolla on matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka, johon oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella. Palvelussuhde alkaa tammikuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä kokemusta kehitysvammaisten lasten kanssa työskentelystä.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme lisäksi monipuolisten vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hallintaa sekä kykyä toimia haastavissa avustamistehtävissä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2113,71 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38,45h/vko


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Minna Kartano
043 8272 631
minna.kartano@espoo.fi