(Removed from publishing)

Ensihoitaja, hoitotaso, Lohjan sairaanhoitoalue
Espoon kaupunki

Original publication date 2.12.2019

Hoitotason ensihoitajan työtehtävät Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Työtehtävissä tarvitaan molempien kotimaisten kielten osaamista. Tehtävät ovat ensihoitoyksiköissä, jotka ovat valmiudessa 12 tuntia päivässä ja yksiköstä riippuen myös viikonloppuisin. Työaika tehdään 12 tunnin työvuoroissa siten, että työaika tasoittuu kuuden viikon jaksoissa. Lisäksi on mahdollista, että työvuoroja joutuu tekemään poikkeusluvan alaisessa työajassa vuorokausirytmissä, joka tehdään 24 tunnin vuoroina.

Aloitusajankohdasta voidaan sopia myös erikseen.

Haastattelut on suunniteltu pidettäviksi torstaina 2.1.2020 ja perjantaina 3.1.2020 Leppävaaran paloasemalla.

Mikäli valitulla ei ole voimassa olevaa HUS-sairaanhoitoalueen hoitotason lupaa toimeen valittaessa, vähennetään tehtäväkohtaisesta palkasta 5% tehtävän arvion perusteella siihen asti kun em. lupa on saatu. Valitun edellytetään hankkivan luvan 5 kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Toimen ensikertainen työpiste on Lohjan sairaanhoitoalueella, tarvittaessa voidaan työntekijää käyttää myös Jorvin sairaanhoitoalueella tai Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella.

Työpaikan nimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Työaika: Yleistyöaika, KVTES III-LUKU 7§, 38 h 45 min/viikko

Kelpoisuusvaatimukset: Ensihoitoasetuksen (585/2017) 8 § 2. mom. kohdan 3 a mukainen kelpoisuus (ensihoitaja, hoitotaso). BC1-luokan ajokortti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta ensihoitajan työstä.

Lisäksi edellytämme, että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen sekä esittää rokotetodistuksen tartuntatautilain 48§:n mukaisesta rokotussuojasta. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen kuukauden sisällä työsuhteen aloituksesta.

Arvostamme yhteistyökykyä, vastuullisuutta, HUS-alueen ensihoidon toimintamallien tuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Lisäksi arvostamme hyvää fyysistä kuntoa ja kokemusta terveydenhuollon eri tehtävistä. Arvostamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä kielitaitoa molemmilla kotimaisilla kielillä, kokemusta turvallisuus- ja toimipaikkakouluttajan tehtävistä, yleisimpien toimistosovellusten käyttötaitoa sekä viestiliikenteen ja sähköisten potilastietojärjestelmäsovellutusten hallitsemista. Lisäksi arvostamme voimassa olevia hoitotason lupia.