(Removed from publishing)

Diakonian virka
Äänekosken seurakunta

Original publication date 28.10.2019

Äänekosken seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA jonka tehtävänkuvaan kuuluvat myös LÄHETYSTYÖN TYÖALASIHTEERIN tehtävät.

Viran virkapaikka on omaleimainen Sumiaisten kylä, jonka yhteisöllisen seurakuntaelämän toteuttamisessa diakoniatyöntekijä on keskeinen toimija. Monipuolisen diakoniatyön lisäksi viran tehtävänkuvaan sisältyvät Äänekosken seurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen työn työalasihteerin tehtävät. Viranhaltija kuuluu Osallisuuden ja yhteistyön rakentajien yksikköön, jossa toimii neljä pappia, viisi diakoniatyöntekijää ja kolme kanttoria.  Äänekosken seurakunnan uudessa organisaatiossa toteutetaan seurakuntatyötä moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Edellytämme virkaan valittavalta kelpoisuutta diakonian virkaan (AMK) sekä lähetysinnostusta ja lähetystyön tuntemusta. Haemme henkilöä, jolla on verkostoituva ja kehittävä työote: kiinnostus uusien työtapojen etsimiseen ja työn kehittämiseen sekä aktiivisuutta ja avoimuutta toimia erilaisten ihmisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pidämme tärkeinä myös yhteistyö- ja työyhteisötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6. pykälän 2. momentin tarkoittama rikosrekisteriote. Virka täytetään 01.01.2020 alkaen kuuden kuukauden koeajalla.

Äänekosken seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset lähetetään 13.11.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen aanekosken.seurakunta@evl.fi

Lisätietoja antaa Osallisuuden ja yhteistyön rakentajien yksikön esimies kappalainen Seppo Mertanen p. 050 5462920, diakonian työalasihteeri Erkki Tourunen p. 045 6365191 tai kirkkoherra Elina Tourunen p. 040 7681837.