(Removed from publishing)

Diakonian viransijaisuus
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Original publication date 1.4.2019

Harvoin tarjolla! Mikkelissä on avoinna diakonian viransijaisuus 5.6.2019-16.4.2020.

Tule mukaan innostavaan tiimiimme ja tuo tullessasi oma osaamisesi!

Tiimiimme kuuluu 12 diakoniatyöntekijää, joten et ole yksin. Haettavan sijaisuuden vastuualueeseen kuuluu yleinen diakoniatyö eteläisellä alueella ja erityisvastuualueena diakoninen perhetyö. Valittavalta työntekijältä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta diakonian muuttuvassa tehtäväkentässä, tietoteknisiä valmiuksia sekä innostavaa ja kehittävää työotetta.

Viran kelpoisuusehtona on kirkon säädöskokoelman nro 124 mukainen kelpoisuus. Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 502). Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta). Viranhaltijalle voidaan maksaa myös KirVESTES 26 §:n mukaista suorituslisää. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Viransijaisuuden hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti 15.4.2019 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-osoitteessa sakasti.evl.fi/työpaikat. Lisätietoa antavat johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry, 0400 143 419, anne.poyry@evl.fi sekä vs. diakonian ja erityistyöalojen johtaja Lassi Suihkonen, 0400 143 263, lassi.suihkonen@evl.fi.