(Removed from publishing)

BYRÅSEKRETERARANSTÄLLNING
Espoon seurakuntayhtymä

Original publication date 18.4.2019

Esbo församlingars servicecentral söker en byråsekreterare. Gravkontoret ansvarar för begravnings-arrangemang som gravplats och gravskötsel och bokning av jordfästning. Till arbetsuppgifterna hör också upprätthållande av gravregister och övriga arbeten inom servicecentralen. Arbetet är till stor del kundbetjäning på finska och svenska.

Behörighetskravet för arbetsavtalsförhållandet är minst lämplig yrkesexamen eller tidigare känne-dom och erfarenhet från branschen eller motsvarande uppgifter.

Arbetsuppgiften förutsätter utmärkta kunskaper i både svenska och finska och mångsidiga kun-skaper i hantering av kontorsprogram. Personen vi söker är noggrann, initiativrik samt innehar en god samarbets- och kundbetjäningsförmåga. Förmåga att lära sig nya uppgifter förutsätts även, då detta är viktigt under inlärningsperioden. Till anställningsförhållandet kan väljas en person som tillhör evangelisk-lutherska kyrkan.

Grundlönen hör till kravgrupp 402 och är 2094-2408 €/mån beroende på arbetserfarenhet. Tjänsten är förenad med en prövotid på sex (6) månader. Vi erbjuder möjlighet till tjänstebostad. Anställ-ningen börjar den 1.6.2019 eller enligt överenskommelse.

Till ansökning bör bifogas meritförteckning/CV.

Ytterligare information ger byråchef Susanne Nyholm tfn 050 363 6707 eller per e-post: för-namn.efternamn@evl.fi.

Ansökan inlämnas genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på KirkkoHR tjänsten https://www.espoonseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/tyopaikat - Kirkon työpaikkatori. Ansökan bör vara framme senast den 19.5.2019 kl. 23:59.