(Removed from publishing)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem
Espoon kaupunki

Original publication date 12.1.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem

Työavain 3-81-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.02.2019 (päättyy 30.06.2019)
Hakuaika päättyy 28.01.2019 kello 15:45
Kvis daghem , Kvisgatan 6 A-C 02210 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Vi önskar hitta dig barnskötare/närvårdare med positiv pedagogik/psykologi som grund för ditt förfaringssätt med barnen. Gruppen består av 21 st 3-5-åriga barn. Din uppgift är att i alla barn hitta det positiva, och grunda utvecklingen på det redan tidigareinlärda. Som teammedlem förväntas du samarbeta med många olika människor och på det viset få en bra grund för flexibilitet i verksamheten och förståelse inom teamet och enheten. Kvis daghem är ett 3-grupps daghem beläget i Kvisbacka.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2101,17 € / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min /vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Daghemsföreståndare Mia Hillner-Köysüren
046-8773419
mia.hillner-koysuren@espoo.fi