(Removed from publishing)

Asiantuntija, väylätiedot
Väylä

Original publication date 9.12.2019

Tehtävän kuvaus
Väylien tietopalvelut -osasto vastaa tie-, rata- ja vesiväylätietojen hallinnasta ja näihin liittyvistä tietovarannoista, tietopalveluista ja tietojärjestelmistä sekä niiden kehittämisestä. 

Haemme osastolle väylätietojen asiantuntijaa, ylitarkastajan vakinaiseen virkaan, ensisijaisesti Helsinkiin tai Lappeenrantaan, mutta myös muut viralliset toimipaikkamme voivat tulla kysymykseen. 

Väylätietojen asiantuntijana pääset kehittämään tietoon perustuvaa väyläomaisuuden hallintaa. Vastaat viraston tie-, rata- ja vesiväylätietojen avoimesta datasta ja toimit tiedonhallinnan kehittämisen projektipäällikkönä tietopalveluiden kehittämistehtävissä. Koordinoit toimintaa asiantuntijaverkostoissa, hallitset avoimen datan kokonaisuuden (mm. tietopalvelut, käyttöehdot, ekosysteemit) sekä huolehdit osaltasi tietoaineistojen laatuun ja tietojen hyödyntämiseen liittyvistä tehtävistä. 

Tarkemmin tehtävän sisältö määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. 
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 

Hakijalta odotamme
Toivomme sinulta tehtävään soveltuvaa, mielellään ylempää korkeakoulututkintoa, tehtävän vaatimuksiin nähden riittävän laajaa ja soveltuvaa tietoaineistojen, paikkatietojen ja avoimen datan rajapintaratkaisujen tuntemusta, tietojen käyttöoikeuksien ja avaamiseen liittyvien menettelyiden tuntemusta, tietopalveluarkkitehtuurien ja tiedonhallinnan kehittämisen osaamista. Hallitset kokonaisuuksia ja osaat toimia monitoimittajaympäristössä osana kehitystiimejä ja kehittäjäyhteisöjä. 

Tehtävässä odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, neuvottelu- ja koulutustaitoja, hyvää kirjallista ja suullista esityskykyä sekä valmiutta työskennellä englannin kielellä. 

Aiempi kokemus tietojärjestelmien kehittämisen ohjauksesta, avoimen datan kehittämistehtävistä, paikkatiedoista ja niiden käsittelystä sekä julkisista hankinnoista katsotaan eduksi. 


Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   2.3.2020 
tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen. 


Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään:   7.1.2020 16:15 
ID:   31-251-2019 
Sähköiset hakemukset: 

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta. 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. 
Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä. 
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot  
Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.
 

Edut

  • Joustava työaika 
  • etätyömahdollisuus 
  • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu 
  • työmatkaetu 
  • työnantajan tukema lounas. 

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä 
Riitta Kaasalainen 
Apulaisjohtaja
029 534 3529
+358 40 084 2312 
Työpaikan tiedot 
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta 
tai 
Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu 
tai 
Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
tai 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 
tai 
Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku 
tai 
Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa 


Muut tehtävään liittyvät tiedot 
Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi. 

Tehtävän täytössä voidaan noudattaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

VÄYLÄ/4284/01.01.01/2019 
Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä 


Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer. 

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är 1,6 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer. 

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande. 

Twitter (https://twitter.com/vaylafi) 
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi) 
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi) 
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/) 
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/ 

Arbetsuppgifter
Trafikledsverkets informationstjänster ansvarar för förvaltningen av väg-, järnvägs- och vattenvägsuppgifter och deras tillhörande informationsresurser, informationstjänster och informationssystem samt utvecklingen av dessa. 

Vi söker en sakkunnig inom farledsuppgifter till avdelningen till en fast tjänst som överinspektör främst i Helsingfors eller Villmanstrand, men även våra andra officiella enheter kan komma på fråga. 

Som sakkunnig inom farledsuppgifter är ditt uppdrag att utveckla den informationsbaserade förvaltningen av trafikledsegendomen. Du ansvarar för väg-, ban- och vattenvägsinformationens öppna data och är projektchef för utvecklingen av informationsförvaltningen inom datatjänsternas utvecklingsuppgifter. Du koordinerar verksamheten i sakkunnignätverken, förvaltar helheten med öppen data (bl.a. informationstjänsten, användarvillkoren, ekosystemen) samt tar hand om uppgifter som gäller informationsmaterialets kvalitet och utnyttjandet av informationen. 

Uppgifterna bestäms mer noggrant utgående från den valda personens kompetens och erfarenhet. 
En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi 

Kvalifikationer
Vi önskar att du har en för uppgiften lämplig, gärna högre högskoleexamen tillräckligt omfattande och lämplig kännedom om informationsmaterial, geodata och gränssnittslösningar för öppen data, kunskap om informationens användarrättigheter och förfarandet för öppnandet av uppgifterna, kunskap om utvecklingen av informationstjänstarkitekturen och dataadministrationen. Du hanterar helheter och kan fungera i en mångaktörsmiljö som en del av utvecklingsteam och utvecklarnätverk. 

Uppgiften förutsätter goda interaktionsfärdigheter, förhandlings- och utbildningsfärdigheter, goda skriftliga och muntliga presentationsfärdigheter samt beredskap att arbeta på engelska. 

Tidigare erfarenhet av styrning av utvecklingen av datasystem, utveckling av öppen data, geodata och behandlingen av dessa samt offentliga anskaffningar anses meriterande. 


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk 
Tillträde:   2.3.2020 
eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket. 


Ansökan
Ansök senast:   7.1.2020 16:15 
Referensnummer:   31-251-2019 
Välkommen att söka genom att: 

  • Göra en digital ansökan via denna länk. 

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 
Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
I det här skedet behöver vi endast din CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra bilagor separat när rekryteringen framskrider. 
 

Lön
  Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och personlig prestation.
 

Förmåner
- flexibel arbetstid 
- möjlighet till distansjobb 
- Smartums motions- och kultursedlar 
- arbetsresesedel 
- arbetsgivarsubventionerad lunch 

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt
Kontaktperson 
Riitta Kaasalainen 
Biträdande direktör
029 534 3529
+358 40 084 2312 

Placering 
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta 
eller 
Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu 
eller 
Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
eller 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 
eller 
Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku 
eller 
Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa 

Övrigt 
Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning. 

Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas. 

VÄYLÄ/4284/01.01.01/2019. 
Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här 

 

Ystävällisin terveisin