(Removed from publishing)

Asiakkuusvastaava
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Original publication date 24.7.2019

Omnia hakee asiakkuusvastaavaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 16.9.2019 alkaen.

Tehtäviin kuuluu kielikoulutusprosessin kokonaisuuden hallinta (mahdollisesti myös muut sidosyksikkökoulutukset), asiakkuuksien hoito, yhteydenpito ja muutostenhallinta tilaajan kanssa, tarvekartoitukset, sisältöehdotuksen teko, tarjousten valmistelu, tarjoustarkennukset, tilausten käsittely, tuntiopettajien rekrytointi ja perehdyttäminen prosessiin, yhteydenpito ja muutostenhallinta opettajien kanssa, tarvittaessa palautteen käsittely opettajan kanssa, palkkiolaskujen käsittely, prosessin ja raportoinnin kehittäminen sekä automatisointi ja sisäisen yhteistyön kehittäminen.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus sekä verkostoitumistaitoja, yrittäjähenkisyyttä sekä osaamista markkinoinnissa ja myynnissä.

Eduksi luetaan kokemus koulutussuunnittelusta, palvelumuotoiluosaaminen, kokemus CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän käytöstä ja asiantuntemus kielten oppimisessa.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat to 1.8. klo 13-15 koulutuspäällikkö Tuula Alanko, puh. 050 309 5702 ja ke 7.8. klo 13-15 asiakkuus- ja myyntipäällikkö Kirsi Puro, puh. 040 126 7608.