(Removed from publishing)

Aluekuraattori, Suomenkielinen opetus, hallinto- ja suunnittelupalvelut
Espoon kaupunki

Original publication date 17.5.2019

Aluekuraattori, Suomenkielinen opetus, hallinto- ja suunnittelupalvelut

Työavain 3-1034-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 31.05.2019 kello 15:45
Suomenkielinen opetus, hallinto- ja suunnittelupalvelut , Kamreerintie 3 B 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö

Tehtävän kuvaus: Aluekuraattori toimii vastuualueensa tiimin lähiesimiehenä sekä työnjohdollisena ja ammatillisena tukena tiimille. Työhön kuuluu kuraattoripalvelujen kehittäminen oman alansa asiantuntijana sekä alueellisella että kaupungin tasolla. Lisäksi aluekuraattorin tehtäviin kuuluu kuraattorin tehtävät oppilaitoksissa.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja johtamistaitoja, koulu-, sosiaali- ja terveydenlainsäädännön tuntemusta sekä kiinnostusta tehdä monialaista yhteistyötä.

Arvostamme johtamistaitoja, kokemusta tiimi- ja kuraattorityöstä sekä kehittävää työotetta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3517,52€ / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h15 min / vkoLisätietoja tehtävästä
Opiskeluhuollon Vastuualuepääl. Merja von Schantz
050 3806523
merja-riitta.schantz@espoo.fi
22.5.19 klo 8.30-9.00 ja 27.5.19 klo 12-12.30.