(Poistunut julkaisusta)

Ympäristönsuojelupäällikkö
Oulun kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.4.2018

Haku päättyy:  27.4.2018 klo 16.00    
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty:  10.4.2018     
Työn luonne: Kokoaikatyö

Haettavana on YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKÖN vakituinen tehtävä Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen ympäristönsuojeluyksikössä.

Ympäristönsuojelun toimintayksikkö sisältää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainestenoton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin. Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa myös toiminta-alueen ympäristönsuojelun edistämisen koordinoinnista ja kehittämisestä.

Ympäristönsuojelupäällikkö vastaa Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnalle kuuluvien ympäristönsuojeluviranomaisen sekä johtosäännöllä ympäristötoimen johtokunnalle määrättyjen muiden ympäristönsuojelutehtävien hoidon organisoinnista ja tuloksellisuudesta toimialueen kunnissa. Tehtävään sisältyy myös erityislakien mukaisten lupa- ja valvontaviranomaistehtävien sekä yleisten ympäristönsuojelun suunnittelu- ja kehittämistehtävien hoidosta vastaaminen toimialueella.

Ympäristönsuojelupäällikkö vastaa siitä, että toimintayksikkö toimii tehokkaasti ja sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtävään sisältyy harkinta- ja päätösvalta toimintayksikön tehtävien hoidosta, asiantuntijavastuu ammattialan vastuualueelle kuuluvissa tehtävissä, tavoitteiden ja päämäärien asettaminen sekä strategiatyöskentely.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään hyvää kokemusta toimialasta, hyvää kokemusta tuloksellisesta johtamisesta sekä riittävää kielitaitoa. Lisäksi arvostetaan hyviä esimies- ja johtamistaitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä johtaa muutos- ja kehittämisprosesseja sekä ympäristölainsäädännön ja kunnallishallinnon tuntemusta. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Torikatu 10 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/3451/2018. Hakemukset on toimitettava 27.4.2017 klo 16.00 mennessä.

Työ alkaa: 1.7.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:  Teknisen sopimuksen mukaisesti
Työavain: OUL-05-22-18

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa ympäristöjohtaja Leena Tuuri p. 044 703 6730, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi