(Poistunut julkaisusta)

Ympäristönhoitajan kesätyöt ympäristökeskuksessa
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2020

Onko sinulla osaamista ympäristöalalta ja sinua kiinnostaa fyysinen työ? Haemme kahta reipasta kesätyöntekijää ympäristönhoitajan työtehtäviin, jossa hoidetaan Espoon perinnemaisemaniittyjä, tarkastetaan ja korjataan luontopolkujen ja -opasteiden kuntoa sekä luonnonsuojelualueiden merkintöjä. Ympäristönhoitajat osallistuvat myös perinnemaisematalkoisiin ja niiden järjestämiseen.

Tehtävässä edellytetään
ajokorttia (B), suomen kielen taitoa, 20 vuoden ikää, kykyä fyysiseen työhön, raivaussahan/siimaleikkurin käsittelytaitoja, 1-2 vuoden ympäristö- tai luonnontieteiden opintoja.

Eduksi luetaan
Espoon tuntemus, alan työkokemus sekä kokemus perinnemaisemien hoidosta. Luontoharrastus, suunnistustaito, oma-aloitteisuus ja sosiaalisuus auttavat tehtävien suorittamisessa.

Ympäristökeskus on 30 asiantuntijan monialainen työyhteisö, jonka tehtäviin kuuluu sekä viranomais- että tutkimus- ja selvitystehtäviä ympäristövalvonnassa, ympäristön- ja luonnonsuojelussa, maankäytössä, ilmansuojelussa, ilmastotyössä, ympäristökasvatuksessa ja -tiedotuksessa. Keskus on osa Espoon teknistä ja ympäristötoimea, jossa teemme tiivistä yhteistyötä mm. kaupunkisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Lisäksi toimimme useissa pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmissä ja -hankkeissa.

Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset.