(Poistunut julkaisusta)

Ylöjärven seurakunnan kirkkoherran virka
Ylöjärven seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.9.2019

Ylöjärven seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto.

Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto on lausunnossaan (28.8.2019 § 2) esittänyt kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
”Kirkkoherralla on oltava ymmärrys seurakuntatyön kokonaisuudesta, riittävä hallinnollinen osaaminen ja talousasioiden tuntemus. Tehtävä vaatii koeteltua paineensietokykyä ja vakautta.
Iso työyhteisö ja työalajohtajien esimiestehtävät vaativat valmentavaa otetta johtamiseen, hyviä esimiestaitoja ja henkilöstöhallinnon osaamista.
Toimintaympäristömme haastaa kirkkoherraa toimimaan arvojemme mukaisena visionäärisenä suunnan näyttäjänä ja strategisesti ajattelevana kehittäjänä. Kansankirkollinen ajattelumme edellyttää kirkkoherralta laaja-alaista hengellisyyden ymmärrystä ja tulkintakykyä.
Papin tehtävät ja seurakuntalaisten kohtaamisen taidot ovat osa työtä.
Tehtävään kuuluvien sidosryhmäsuhteiden menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja. Hallinnollisten tehtävien hoitaminen tulee olla avointa ja läpinäkyvää.”

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta antavat lisätietoja:
- kirkkoherra Kimmo Reinikainen 7.10. klo 15-18 puh. 044 786 8000 tai kimmo.reinikainen@evl.fi
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heli Vesaranta 10.10. klo 16-19 puh. 0400 837 141 tai heli@vesaranta.fi.

Hakuaika päättyy 18.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Tuomiokapituli on varautunut haastattelemaan virkaa hakeneet keskiviikkona 30.10.2019. Tarkempi haastattelukutsu lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.