(Poistunut julkaisusta)

Ylläpitopäällikkö
Vantaan seurakunnat

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2020

Haemme ylläpitotiimiimme ylläpitopäällikköä, jolta onnistuu ihmisten johtamisen lisäksi vaativienkin teknisten asioiden ja projektien organisointi. Ylläpitopäällikkö johtaa kiinteistö- ja tilapalveluiden ylläpitoyksikköä. Hän vastaa, organisoi ja kehittää seurakuntayhtymän kiinteistökannan vuosikorjaustoimintaa. Ylläpitopäällikön vastuulla ovat myös pienemmät vikakorjaukset ja vuosikorjaushankkeet ja projektit sekä niiden valvonnan järjestäminen, kiinteistönhoitoon annetun käyttötalouden vuosibudjetin toteutuminen, sekä oman tehtäväalueensa hankkeiden kilpailuttamisen valvonta.

Johtamistehtävien lisäksi ylläpitopäällikön työnkuvaan kuuluu tehtäväalueensa asioiden hallinnollinen valmistelu ja päätösten toimeenpano, käyttötalouteen kohdistuvien laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen, RES-huoltokirjan ja kiinteistötiedon pääkäyttäjänä toimiminen, annetuissa kohteissa turvallisuusvastaavana toimiminen sekä energiankulutuksen ja ympäristösertifikaatin vaatimien toimenpiteiden ja kustannuksien seuranta ja raportointi.

Tehtävistä suoriutumiseksi ylläpitopäälliköllä on apunaan 7 hengen muodostama ylläpitotiimi, jonka esimiehenä hän vastaa työtekijöidensä työssä suoriutumisesta ja jaksamisesta. Ylläpitopäällikkö vastaa työssä onnistumisestaan kiinteistöjohtajalle ja välillä ylläpitopäällikkö osallistuukin myös muihin kiinteistö- ja tilapalveluiden kiinteistökehitys- ja kaavoitusprojekteihin kiinteistöjohtajan osoittamien tehtävien mukaan.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulu- tai opistotutkintoa ja aikaisempaa kokemusta ihmisten johtamisesta.