(Poistunut julkaisusta)

Ylivahtimestari
Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistötoimi

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.2.2018

Vaasan seurakuntayhtymä hakee ylivahtimestaria Vaasan kirkkoon kokoaikaiseen virkasuhteeseen.

Tarjoamme mielenkiintoisia, vaihtelevia ja monipuolisia tehtäviä.

Ylivahtimestarin työhön kuuluu seurakuntayhtymän kiinteistöjen hoito- ja huoltotehtävien lisäksi suntion tehtäviä, joihin sisältyy viikonloppu- ja iltatyötä. Odotamme vahtimestarilta käytännön monipuolista osaamista kiinteistönhoidossa, joustavuutta työajoissa, yhteistyötaitoa ja palveluasennetta.
Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen vahtimestarien ja vahtimestari-siivoojientyöaikasuunnitelmien laadintaan, kirkon esittelyt sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät.

Ylivahtimestarin pääasiallinen työpaikkana on Vaasan kirkko.

Virkaan voidaan valita henkilö, joka kuuluu evankelis-luterialiseen kirkkoon ja jolla on soveltuva ammatillinen
perustutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus sekä suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja
kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen taito, jotka on osoitettava todistuksella
siten kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään.

Virkasuhteen menestyksellinen hoito edellyttää kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. työtehtävien hoidossa tarvitaan oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy KIRVESTES:n vaativuusryhmä 403 mukaan.

Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Työsuhde alkaa 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virkasuhteessa on 4 kuukauden koeaika ja virkasuhteeseen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen valintapäätöksen vahvistamista.

Haastattelut pidetään 27.2.2018.

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, p. 044 480 8420 tai työnjohtaja Tommi Suomela p. 044 480 8422.

Hakemukset on jätettävä sähköisesti 19.2.2018 klo 16.00 mennessä.