(Poistunut julkaisusta)

Ylitarkastajia
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.8.2018

Organisaation esittely

Tietosuojavaltuutetun toimisto on EU:n tietosuojalainsäädännön mukainen valvontaviranomainen Suomessa. Tietosuojavaltuutetun toimisto huolehtii henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä viranomaistehtävistä, jotta kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet toteutuvat ja henkilötietojen vapaa liikkuvuus unionissa on turvattu. Tietosuojavaltuutetun toimisto tekee yhteistyötä muiden EU-maiden valvontaviranomaisten kanssa, ja tietosuojavaltuutettu on Euroopan tietosuojaneuvoston jäsen. Toimiston arvoja ovat yhteisöllisyys, luovuus, oikeudenmukaisuus ja riippumattomuus.

Tehtävän kuvaus

Tule mukaan turvaamaan oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä!

Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnan laajentuessa haemme joukkoomme

YLITARKASTAJIA

Tietosuojavaltuutetun toimiston määrärahoihin on esitetty lisäystä EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi. Mikäli eduskunta hyväksyy määrärahalisäykset osana valtion talousarviota, perustetaan tietosuojavaltuutetun toimistoon ylitarkastajan virkoja, jotka täytetään tämän hakuilmoituksen perusteella. Viran alkamisajankohdat sovitaan valittujen henkilöiden kanssa erikseen. Määräaikaisten virkasuhteiden ja sijaisuuksien täyttäminen tämän haun perusteella on myös mahdollista.

Ylitarkastajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiantuntijatehtävät. Ylitarkastaja huolehti vastuulleen kuuluvan sektorin ohjauksesta, neuvonnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä yhdessä ryhmän muiden asiantuntijoiden kanssa sekä toimii esittelijänä valmistelemissaan asioissa. Tehtävänkuvaan voidaan sisällyttää toimiston toimintaan liittyviä kehittämis- ja koulutustehtäviä sekä osallistumista EU-työryhmiin. Tehtävä tarjoaa näköalapaikan uudistuneeseen tietosuojalainsäädäntöön.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ylitarkastajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tietosuojavaltuutetun toimistoa ja sen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskeva hallituksen esitys (HE 9/2018 vp.) on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Hakijalta odotamme

Tehtävässä edellytetään tietosuojalainsäädännön ja tietosuoja-asioiden hyvää hallintaa. Arvostamme yleisen tietosuojaosaamisen lisäksi osaamista ja kokemusta esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta:

 • Yksityisen sektorin kuten kaupan, elinkeinoelämän, tele- ja ICT-alan toimintaympäristön tuntemus,
 • Sisäisen turvallisuuden sektorin (poliisi, tulli, rajavalvonta ja rikosseuraamusala) toimintaympäristön ja EU-tietojärjestelmien tuntemus,
 • EU-yhteistyöhön liittyvä osaaminen ja kokemus EU-käsittelyjärjestelmien (esimerkiksi IMI-järjestelmä) piiriin kuuluvien asioiden hoitamisesta,
 • Yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvä osaaminen ja kokemus rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden toiminnasta,
 • Tarkastus- ja auditointitoimintaan liittyvä osaaminen ja kokemus riskienhallinnasta tai tietoturvan hallinnollisesta johtamisesta,
 • Hallintolakiin ja hallintolainkäyttölakiin liittyvä osaaminen ja kokemus hallinnollisten seuraamusten käyttämisestä.

Tehtävässä tarvitaan kykyä omaksua laajoja kokonaisuuksia ja taitoa priorisoida tehtäviä, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, esiintymisvalmiuksia sekä itsenäistä työskentelyotetta.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä edellytetään suomen kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan kykyä työskennellä EU-käsittelyprosesseissa ja -työryhmissä. Sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: Useita virkoja
Tehtävä alkaa: 1.1.2019 Aloittamisajankohdat voivat ajoittua ajalle 1.1.2019 – 31.4.2019, tai sopimuksen mukaan. Aloittamisajankohta sovitaan valittujen henkilöiden kanssa erikseen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 1.10.2018 16:15
ID: 25-390-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Tietosuojavaltuutetun kirjaamo
PL 800, Ratapihantie 9
00521 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuustason 18 mukaan (3830,07 e/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa.

Edut

Tarjoamme:

 • Työyhteisön, jossa on huumoria, asiantuntemusta ja yhteishenkeä
 • Liukuvan työajan ja saldovapaajärjestelmän
 • Etätyömahdollisuuden
 • Tuetun työpaikkaruokailun
 • Lakisääteistä laajemman työterveyshuollon
 • Tukea virike- ja liikuntatoimintaan
 • Viikoittaisen liikuntatuntimahdollisuuden
 • Työmatkatuen​

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Henrika Räsänen, tavoitettavissa 6.9. klo 9 – 10.30 ja 11.9. klo 15-16. Toimistopäällikkö 029 56 66721

Toimipiste

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9
00521 Helsinki