(Poistunut julkaisusta)

Ylitarkastaja, taloushallinto
Aluehallintovirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.10.2019

Organisaation esittely

Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä.
Virastomme on savuton.

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue tuottaa keskitetysti kaikki aluehallintovirastojen tarvitsemat hallinto- ja kehittämispalvelut. Toimialueemme on koko maa, Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Henkilöstömme työskentelee hajautetusti aluehallintovirastojen eri toimipisteissä.

Tehtävän kuvaus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella talousyksikössä on haettavana ylitarkastajan virka.

Tehtävässä hoidetaan monivirastoisen virastokokonaisuuden suunnitelmista tuloksiin -prosessialueen tehtäviä. Henkilö toimii asiantuntijana tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen prosessissa sekä tulosten raportointiprosessissa ja vastaa osaltaan taloushallinnon tukipalveluiden toimivuudesta, asianmukaisuudesta ja kehittämisestä. Ylitarkastajan tehtävään sisältyy taloushallintoon liittyvien koulutusten suunnittelua ja taloushallinnon viestinnän tehtäviä sekä yksikön päällikön määräämiä muita tehtäviä. Ylitarkastaja toimii talousyksikön päällikön ohjauksessa ja toimii asiatuntijatiimin jäsenenä. Lisäksi henkilö osallistuu vaativiin projekteihin ja kehittämistoimintaan.

Hakija voi esittää toivomuksensa virkasuhteen toimipaikasta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä erityisiä kelpoisuusehtoja.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto, aiempi työkokemus taloushallinnon ja erityisesti tuloksellisuus- ja kustannuslaskennan tehtävistä sekä kokemus valtion taloushallinnon eri osa-alueista ja tehtävistä. Hakijalla tulisi olla taito analysoida laajoja asia- ja aineistokokonaisuuksia.

Onnistuakseen tehtävissä hakijalla tulisi olla valtion talousarviosäännösten ja -kirjanpidon tuntemusta ja hyvät tiedonkäsittelyn ja -hankinnan taidot (erityisesti Kieku, Excel sekä kustannuslaskenta- ja raportointijärjestelmän hallinta).

Lisäksi hakijalla on kyky toimia asiantuntijaverkoston jäsenenä. Yhteistyötaidot, kyky omaksua uutta sekä aktiivinen ote ovat tehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia. Tehtävässä arvostetaan asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 14.11.2019 16:15
ID: 28-1216-2019

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Kirjaamo
Birger Jaarlin katu 15
13100 Hämeenlinna

vain CV/ansioluettelo/nimikirjaote.

Huomioithan ettei hakemuksessasi tai liitetiedostoissa ole salassa pidettävää tietoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuustasolle 11B. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3 840,55 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkkaus vahvistetaan valintapäätöksen yhteydessä.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Pasi Katajisto
Talousyksikön päällikkö
0295 016050

Toimipiste

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Birger Jaarlin katu 15
13100 Hämeenlinna

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävään liittyy matkustamista Suomessa.

Koeaika on kuusi kuukautta.