(Poistunut julkaisusta)

YLITARKASTAJA (OIKEUDELLINEN ASIANTUNTIJA)
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.4.2018

Haemme Suojelupoliisiin Sinua,

YLITARKASTAJA (OIKEUDELLINEN ASIANTUNTIJA), VAATIVUUSTASO 40.16, HELSINKI

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen ylitarkastajan virka, vaativuustaso 40.16. Tehtävän sijoituspaikkana on turvallisuusselvitysyksikkö Helsingissä.

Ylitarkastajan tehtävänä on toimia turvallisuusselvitysyksikössä oikeudellisena asiantuntijana. Ylitarkastajan toimenkuvaan kuuluvat tehtävät liittyvät ensisijassa ulkomaalaislausuntoihin sekä yritysturvallisuus-selvitysmenettelyyn ja DSA -toimintaan. Tehtäviin voi kuulua myös viraston edustamista lausunto- ja oikeudenkäyntiasioissa sekä muita erikseen määrättäviä tehtäviä. Hakijan kokemuksen perusteella tehtävään voi kuulua myös esimiesvastuita.

Kelpoisuusvaatimuksena Suojelupoliisin ylitarkastajan virkaan on poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaan poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän sisältö huomioiden ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon katsotaan antavan parhaimmat edellytykset tehtävässä menestymiselle.

Tehtävässä katsotaan eduksi kokemus oikeudellisten ongelmien ratkaisemisesta sekä kyky itsenäiseen toimintaan. Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä yhteistyökyky ovat tehtävässä välttämättömiä. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus joltakin nyt täytettävänä olevan viran vastuualueelta. Hakijalta odotetaan halua ja kykyä kehittää osaamistaan.

Nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen ja hänestä tullaan tekemään laaja turvallisuusselvitys ja huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Tehtävään nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan umpeutumista terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on suoritettu aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4045,56 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan palkkausjärjestelmän mukaisesti henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa, joka on 10 - 46 % peruspalkasta.

Tehtävä pyritään täyttämään 1.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. Suojelupoliisissa sinulla on mahdollisuus kulkea mielenkiintoista ja haastavaa urapolkua.

Lisätietoja rekrytoivilta esimiehiltä saat soittamalla vaihteeseemme, puh. 029 5480 131 ja ilmoittamalla tehtävän työavaimen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella Suojelupoliisin kirjaamo, PL 151, 00121 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.