(Poistunut julkaisusta)

Ylitarkastaja hakemuskäsittelytehtäviin
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.7.2020

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan ja vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. Myönnämme asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaamme ja valvomme ARA-asuntokannan käyttöä. Olemme mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuotamme alan tietopalvelua. Olemme asumisen asiantunteva kumppani ja edistämme ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Palveluksessamme on 70 henkilöä. Toimitilamme sijaitsevat Lahdessa.

Tahtonamme on uudistua, toimia aktiivisesti muutoksia ennakoiden ja tehdä asioita aikaisempaa paremmin. Arvostamme asiakkaitamme ja toimimme asukaslähtöisesti. Etsimme oikeudenmukaisia ratkaisuja asiakkaidemme tilanteisiin. Teemme kannustavaa ja vastuullista yhteistyötä sidosryhmien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

ARA on savuton työpaikka.

Tehtävän kuvaus

Hallitusohjelman tavoitteena on kestävä yhteiskunta, jossa muun muassa pienennetään asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä. ARA toimeenpanee hallitusohjelmaa myöntämällä korjausavustuksia henkilö- ja yhteisöasiakkaille. Korjausavustuksilla parannetaan muun muassa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta sekä tuetaan terveellistä ja turvallista kotona asumista. ARAn korjausavustusryhmä vastaa avustushakemusten käsittelystä ja päätösten valmistelusta, korjausavustusten viestinnästä, hakijoiden ohjauksesta ja neuvonnasta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä määrärahojen käytön seurannasta.

Haemme nyt lisävahvistusta korjausavustushakemuskäsittelyyn!

Ylitarkastaja vastaa henkilö- ja yhteisöasiakkaiden laadukkaasta ja oikea-aikaisesta asiakaspalvelusta. Työtehtävien pääpaino on korjausavustushakemusten käsittelyssä ja avustuspäätösten valmistelussa päätöksentekoa varten. Lisäksi tehtäviin sisältyy oleellisesti asiakasneuvonta sekä avustuksista tiedottaminen. Ylitarkastaja osallistuu tarvittaessa myös muihin korjausavustusryhmän tehtäviin (esim. kehittämis- ja koulutustehtävät, ohjeiden valmistelu).

Tehtävä on viraston yhteinen ja se sijoittuu Rahoituksen palvelualueelle korjausavustusryhmään. Tehtävään voidaan asettaa enintään 6 kuukauden koeaika.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, erityisesti oikeus- tai hallintotieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, ja näyttöä onnistuneesta asiakaspalvelusta myös vaativissa hakemus- tai palvelutilanteissa. Lisäksi tehtävässä menestymistä tukee kokemus avustusten tai tukien myöntämisestä tai taloushallinnon tehtäviin liittyvistä tarkastuksista. Suomen kielen erinomaisen hallinnan lisäksi tehtävä edellyttää tyydyttävää ruotsin kielen taitoa asiakaspalvelutilanteissa.

Tehtävän hoidossa tarvitaan hyviä asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä nopeatempoisessa ympäristössä hyviä hallintokäytäntöjä noudattaen. Lisäksi työssä tarvitaan kykyä tunnistaa oleellinen, hyvää organisointikykyä sekä oma-aloitteista ja vastuullista työskentelyotetta. Toivomme myös taitoa selkeään ja ytimekkääseen kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun.

Luemme eduksi valtionavustustoiminnan osaamisen sekä kokemuksen julkista tukea saaneiden yhteisöjen valvonnasta tai tarkastamisesta. Hakijalle on myös eduksi aikaisemmissa tehtävissä hankittu kokemus laajojen asiakokonaisuuksien vastuunalaisesta hoitamisesta.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.9.2020 Tehtävässä aloitus 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2021 Määräaikaisuuden perusteena hallitusohjelman tulevaisuusinvestoinnit 2020-2022, sijaisuus

 

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   10.8.2020 10:00

ID:   35-100-2020

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamo
PL 30
15141 Lahti

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ARAn palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 8 (3.207,19 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka voi olla noin 4 - 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut

ARAssa teet työtä, jolla on merkitystä. Korjausavustusryhmässä teet työtä ympäristön ja asiakkaidemme hyväksi kotona asumisen mahdollistamiseksi terveellisesti, turvallisesti ja energiatehokkaasti.

ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan.

Lisätietoja tehtävästä

Kimmo Huovinen

apulaisjohtaja/biträdande direktör

029 525 0822

 

Toimipiste

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Hakijoiden nimet ovat julkisia.
Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.
Skype-haastattelut tehtävään ovat 18.8. ja 19.8.2020.

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelystä kerrotaan ARAn verkkosivuilla www.ara.fi/tietosuoja

Lisätietoja: ARA korjausavustukset ja energia-avustus